FAQ

3. Bao nhiêu Coin thì đổi được thẻ 10k ? Thẻ đổi xong có phải nạp ngay không?

Để đổi được thẻ 10k, bạn phải có số coin trong tài khoản lớn hơn 10k.

Thẻ đổi xong sẽ được lưu mã thẻ và serial trong phần lịch sử đổi thưởng. Nên bạn có thể nạp bất kỳ lúc nào cũng được.

  • Tags:

Liên hệ với chúng tôi